Nilex Shared Service

Nilex Shared Services Platform
Brug vores Nilex Service Platform til at forbinde alle dine serviceafdelinger i ét samlet system. Shared Services giver et godt overblik for ledelsen, som kan få rapporter for alle leveres services i forretningen.

Det er nemt for de enkelte afdelinger at arbejde sammen, og dele opgaver på tværs af organisationen.

Sæt kunden eller brugeren i centrum, og gør det nemt at rekvirere forskellige services ved hjælp af en bred Service Desk funktion og single point of contact.

Få en enkel servicestruktur

Ansatte i virksomheder har brug for mange forskellige interne services. Ofthe har hver enkel afdeling sin egen måde at modtage og håndtere servicehenvendelser på. 
For de ansatte kan dette betyde, at det bliver vanskeligt at rekvirere en intern service.

Med vores løsning sættes den ansatte i centrum. Det gør det nemt for den enkelte at rekvirere og modtage service- og support.

Nilex Shared Services Center (SPOC)
Glostrup kommune logo

"Nilex kan bøjes i alle retninger. Derfor kunne vi nemt udvide systemet til Human Ressource og uddannelses-afdelingen." 

Henrik Nelleager, Glostrup kommune

Flere afdelinger på samme serviceplatform

Hver service-afdeling kan få sit eget setup i løsningen. Man kan arbejde isoleret i systemet, eller vælge at arbejde sammen på tværs om opgaver med andre afdelinger.

Læs om vores funktioner her

 
Nilex sagsstyring ikon
Nilex Self Service Portal ikon
Nilex Knowledge Base ikon
Nilex Service Katalog ikon
Nilex Mobile App ikon
Nilex rapporter ikon
 
Nilex Dashboard ikon
Nilex Survey ikon
Nilex SLA ikon
Nilex Asset Management ikon
Nilex Social Media Management ikon
Nilex aktivitetsstyring ikon