University College Lillebælt

Digitalisering hos Universitet College Lillebælt

University College Lillebælts fire stabsfunktioner er i gang med at realisere ledelsens strategi ”På vej mod 2020”. Det er målet at skabe én Shared Service brugerportal, der samler alle brugernes service-henvendelser i ét samlet Service Management system. UCL har cirka 700 medarbejdere og mere end 8.000 studerende.

It-afdelingen

It-afdelingen står for implementeringen af løsningen i de fire stabe. Det teknologiske fundament er Nilex Service Management, der blev indført i it-afdelingen i 2008, for at forbedre serviceniveauet på it-services. Med Nilex platformen fik It-afdelingen et bedre overblik over mængden af sager og kunne bedre prioritere.

- Vi valgte at investere i Nilex, fordi det er brugervenligt og enkelt at implementere. Samtidig kan systemet bruges på mange forskellige områder i organisationen. Og så er det afgørende, at vi får registreret alle vores brugerhenvendelser. Vi har generelt et bedre overblik via systemet, som er blevet uundværligt for os, siger Service Desk koordinator Martin Rømer.

Facility og pedeller

Efter at It-afdelingen havde integreret Nilex i sine arbejdsgange kom turen i 2011 til bygningsafdelingen. Nu skulle institutionens pedeller på systemet. Dermed ville det være muligt for medarbejderne, at melde når toilettet er i stykker eller lyset ikke virker.

Studieadministration & økonomi

I 2014 har Studieadministrationen fået implementeret Nilex. Nu kan de cirka 8000 studerende indberette sager i Nilex systemet. De kan henvende sig med spørgsmål lige fra SU til barsel, ferie og fravær. Samtidig sikrer systemet, at man altid ved, hvem man kommunikerer med.

Målsætning

Det er hensigten at økonomi- og personaleområdet også skal på systemet. Med implementeringen af det sidste stabsområde vil Shared Service strategien dermed være gennemført. Herefter vil alle servicehenvendelser blive registreret og behandlet i Nilex Service Management, uanset hvilken service der spørges efter.

- Vi valgte Nilex til at gennemføre vores stabsstrategi på grund af systemets brugervenlighed og enkle implementeringsproces. Vi valgte også Nilex, fordi vi siden 2008 har haft et godt samarbejde med vores leverandør InfraSoft. De er meget lydhøre over for vores ønsker og tanker. De er hurtige til at hjælpe os, når vi har brug for hjælp. De er effektive under implementeringen, og de sikrer kvalificeret undervisning af vores medarbejdere, siger Martin Rømer.