Aarhus University

Aarhus Universitet valgte Nilex Service Management

Med ønsket om at effektivisere og højne It-serviceniveauet besluttede man sig for at ville indføre ITIL i organisationen. Det betød at der skulle vælges et nyt service management system, og valget faldte på Nilex® 

Man havde fra skolens ledelse besluttet, at man ville implementere ITIL Best Practise, som den nye It-afdeling skulle arbejde efter. I den forbindelse ønskede It-afdelingen at anskaffe sig et nyt Servicedesk system. Under styring af koordinerings-gruppen begyndte man derfor at undersøge markedet for ITIL Certificerede Servicedesk løsninger, som skulle understøtte ITIL strategien.

Nilex Service Platformen valgt udfra ITIL-processer og brugervenlighed

Thomas Degn Nielsen siger: Vi så på flere forskellige løsninger, og fandt at Nilex passede bedst til vores krav. Vi ønskede et ITIL Certificeret system, som skulle have et fornuftigt forhold mellem funktionalitet og pris. Det var desuden vigtigt for os at systemet skulle være hurtigt at sætte i drift, enkel at administrere og brugervenligt. Derfor endte vi med at vælge Nilex.

It-afdelingens 26 fastansatte har ansvaret for brugersupport og for virksomhedens samlede it drift, som bl.a. omfatter udvikling, drift og vedligehold på 70 servere og over 100 It-systemer.

It-afdelingen er fordelt på flere lokationer og er organiseret i 4 kompetenceområder Service Support, Koordinering, Drift og Udvikling. I Service Support sidder 5 fastansatte og 30 studentermedhjælpere, som i en turnusordning varetager brugersupport.

Change Manager Thomas Degn Nielsen fik præsenteret Nilex® systemet for første gang på CEBIT messen i Hannover Tyskland. Efter flere møder med Infrasoft, besluttede Handelshøjskolen Aarhus Universitet i at investere i Nilex.

Thomas Degn Nielsen siger. Vi var i drift med Nilex systemet allerede efter 30 dage. På den tid havde gennemført installation, workshop og uddannelsesforløb i It-afdelingen.

Single Point of Contact (SPOC)

Alle henvendelser til It-afdelingen går via en central Servicedesk, som er etableret efter ITIL’s anbefalinger om Single Point of Contact. Servicedesk'en modtager cirka 250 sager om ugen, hvoraf de 65% oprettes automatisk på baggrund af E-mails som sendes direkte til Servicedesk. Sagerne løses så vidt muligt med det samme i 1st. level Support, men hvis dette ikke er muligt fordeles sagerne til en af de andre kompetenceområder i It-afdelingen.

Thomas Degn Nielsen siger: Vi har haft Nilex i drift, og er meget glade for både løsningen. Ligeledes Infrasoft, som har forestået leverance af systemet og uddannelse. Det har været positivt at Nilex er imødekommende overfor vores ønsker til ny funktionalitet og ændringer i systemet. Dermed kan vi få direkte indflydelse på udviklingen af systemet. Det er vigtigt for os i forhold til at få løst vores specielle ønsker og behov.