IT Service Management Software (ITSM Solution)

ServiceDesk Landingpage
ITSM Software Solution from Nilex

Kundeoplevelser og gode servicerelationer er essentielle succesfaktorer for alle virksomheder. Det kan dog være en udfordring at levere god service og support i en travl hverdag. Det er derfor vigtigt at have et moderne ITSM software, som kan hjælpe med arbejdsgange, struktur og kommunikation. Det er alfa omega. 


Vi siger, at vores Enterprise Service Management løsning er Cost effective, fordi den giver større produktivitet hos servicemedarbejdere, og kundeoplevelsen vil blive forbedret. På den måde bidrager vores moderne ITSM tool til at gøre det enkelt at levere et højt og ensartet serviceniveau til alle kunder.


Vores moderne Web-platform

Vores Nilex software platform er designet som et ITSM framework, som nemt kan tilpasses den enkelte servicevirksomheds behov. Vores løsning hjælper med at give virksomheden struktur til at gennemføre en ITSM process udfra internationale standarder hentet fra ITIL framework. 

Vores Ticket Management System giver mere struktur, mere gennemsigtighed i servicen og et bedre overblik over Service Lifecycle på Incidents og Service Request, som behandles af Service Desk funktionen.

ServiceDesk Landingpage

ITSM løsning til den store virksomhed, der stiller krav til ITIL processer.
HelpDesk-landingpage-GIF

Cloud-baseret Help Desk løsning til den mindre virksomhed, der gerne vil hurtigt i gang med lille investering. 

Customer-Support-landingpage

Læs om mulighederne i Shared Services, hvor flere service-afdelinger benytter samme platform.

Nem tilpasning af systemet

Systemet kan tilpasses den enkelte virksomheds behov, og systemet sættes op efter ITIL framework eller tilpasses virksomhedens helt egen service- og supportprocesser. Vores Service Management platform kan anvendes i mange sammenhænge, både til internt IT-support og til support af eksterne kunder. 

Hvis I er flere afdelinger, som ønsker et samlet service- og supportsystem, så læs mere om Shared Services konceptet.

Nilex Ticket Management Dashboard

Rapporter og Dashboard


Power BI dashboard, som viser data fra Nilex Service Management.

ITSM Dashboard lavet i MS Power BI

Alle service-based data lagres automatisk i systemet, hvorefter det er enkelt at fremstille avancerede rapporter og flotte dashboards som kan bruges til ledelses-information og danne grundlag for Continual Improvements (CSI). Få dine data vist i ledelsesrapporter, afdelingsrapporter, kunderapporter eller flotte dashboards på storskærm.

Rapporter kan for eksempel synliggøre virksomhedens Service Level Agreement, forskellige KPI'er, dashboards og avancerede rapporter. Data i systemet anvendes til at danne forskellige rapporter og Dashboards, som anvendes til Continual Improvement.

ITIL processer i vores ITSM løsning

Vores Service Management platform understøtter ITIL processer, som Incident Management, Problem Management og Change Management. Desuden har systemet en indbygget Self Service Portal, Knowledge Base og en avanceret CMDB med Asset Management & Configuration Management, som kan samle data fra forskellige kildesystemer og skabe grafiske relationer mellem Configuration Items.

Vores Nilex Service Platform hjælper IT-tjenesteudbyderen med at håndtere Service Management via en Single-Point-of-Contact (SPOC) ind til en bemandet Service Desk funktion. En kundes henvendelse til Service Desk vil resultere i oprettelsen af en Ticket, som efterfølgende behandles efter en nærmere defineret ITIL proces.

Incident Management Software

Hvordan supporterer du bedst dine kunder, og hvordan sørger du for hurtigt at gen-etablere IT-services efter nedbrud eller forstyrrelser.

Change Management Software

Hvordan styrer du effektivt forandringer og ønsker til nye IT-services. Og hvordan dokumenterer og reducerer du risiko ved implementering ændringer på IT-services.
 

Problem Management Software

Her kan du identificere og løse Root-Cause. Få nytte af sammenkædning mellem flere Incident tickets til en samlende Problem ticket. Håndtering af proaktiv og reaktiv problem Management.

Knowledge Management Software

Få hurtigere løsningstider med vores Knowledge Base. Flyt viden fra Drift-afdelingen til Service Desk. Få bedre dokumentation på FAQ, Vejledninger, osv..
 

Configuration Management Database (CMDB)

Få overblik over alle IT-services, Technical Services og kompomenter i virksomheden. Ved hjælp af vores visuelle CMDB kan du se afhængigheder mellem Configuration Items.

Service Catalog - Request Fulfillment

Lav flot service catalog med virksomhedens varer og ydelser, som i tilbyder til kunder eller internt i virksomheden. Sæt godkendelsesflow op på udvalgte enheder.
Grafisk visning af ITIL cirklen.
Hvad er ITSM - Nilex Service Platform

Hvad er IT Service Management (ITSM)?

IT Service Management omtales ofte med forkortelsen ITSM, og er et begreb, som stammer fra frameworket Information Technology Infrastructure Library (ITIL).

ITSM bruges af en IT-udbyder til at understøtte leverancer af IT-services til egen organisation eller til kunder. IT Service Management (ITSM) er styret af strategiske overvejelser med henblik på at understøtte forretningens eller kundernes behov bedst muligt.

Med ITIL framework og en proces-styret tilgang kan IT-udbyderen kontinuerligt forbedre sig og sikre stabile og værdiskabende IT-services.

ITSM omfatter at lave design, planlægning, leverance, drift og support af virksomhedens IT-services. Disse IT-services leveres med en kombination af teknik, proces og menneskelige ressourcer (People-Proces-Product).

På det operationelle niveau udføres IT Service Management med hjælp af et ITSM system. Vi har valgt at bruge Nilex Service Platform, som er en moderne webbaseret ITSM løsning.

Læs om vores funktioner her

 
Nilex sagsstyring ikon
Nilex Self Service Portal ikon
Nilex Knowledge Base ikon
Nilex Service Katalog ikon
Nilex Mobile App ikon
Nilex rapporter ikon
 
Nilex Dashboard ikon
Nilex Survey ikon
Nilex SLA ikon
Nilex Asset Management ikon
Nilex Social Media Management ikon
Nilex aktivitetsstyring ikon