IT Service Management og ITIL framework

Vores Nilex Service Platform er et professionelt og moderne IT Service Management System, som er designet med brugervenlighed i højsædet. 

Vores IT Service Management løsning

Vores IT Service Management Platform hjælper med at give struktur og overblik i de daglige serviceopgaver. Det resulterer i øget tid til den del af arbejdet, der virkelig skaber værdi.

At bevare overblik og effektivisere arbejdsprocesser er essentielle succesfaktorer for alle virksomheder. Dette kan dog være udfordrende i en travl hverdag, hvorfor det rette IT Service Management Software er alfa omega.

Systemet kan tilpasses den enkelte virksomheds behov, og systemet sættes op efter ITIL framework eller tilpasses virksomhedens helt egen service- og supportprocesser.

Gode arbejdsprocesser, i kombination med vores ITSM system, gør det muligt at levere et højt og ensartet serviceniveau til alle kunder og brugere. 

Nilex kan anvendes i mange sammenhænge, både til internt- og eksternt IT Service Management (ITSM). Hvis i er flere afdelinger, som ønsker et samlet service- og supportsystem, så vil Shared Services konceptet være interessant for jer.

Grafisk visning af ITIL cirklen.
Nilex Service Platform - Moderne IT Service Management

Se vores løsninger til IT Service Management


Nilex It Service Desk (ITSM)

IT Service Management løsning til den store virksomhed, der stiller krav til ITIL processer.

Nilex Shared Services Platform

Læs om mulighederne i Shared Services, hvor flere service-afdelinger benytter samme platform.

IT Help Desk Software

Cloud-baseret Help Desk løsning til den mindre virksomhed, der gerne vil hurtigt i gang med lille investering. 

ITIL processer i vores ITSM løsning

Vores Nilex Service Platform hjælper it-tjenesteudbyderen med at håndtere IT Service Management via en Single-Point-of-Contact (SPOC) ind til en bemandet Service Desk funktion. En kundes henvendelse til Service Desk vil resultere i oprettelsen af en Ticket, som efterfølgende behandles efter en nærmere defineret ITIL proces.

Incident Management

Hvordan supporterer du bedst dine kunder, og hvordan sørger du for hurtigt at gen-etablere It-services efter nedbrud eller forstyrrelser.

Change Management

Hvordan styrer du effektivt forandringer og ønsker til nye It-services. Og hvordan dokumenterer og reducerer du risiko ved implementering ændringer på It-services.
 

Problem Management

Her kan du identificere og løse Root-Cause. Få nytte af sammenkædning mellem flere Incident tickets til en samlende Problem ticket. Håndtering af proaktiv og reaktiv problem Management.

Knowledge Management

Få hurtigere løsningstider med vores Knowledge Base. Flyt viden fra Drift-afdelingen til Service Desk. Få bedre dokumentation på FAQ, Vejledninger, osv..
 

Configuration Management Database (CMDB)

Få overblik over alle It-services, Technical Services og kompomenter i virksomheden. Ved hjælp af vores visuelle CMDB kan du se afhængigheder mellem Configuration Items.

Service Catalog - Request Fulfillment

Lav flot service catalog med virksomhedens varer og ydelser, som i tilbyder til kunder eller internt i virksomheden. Sæt godkendelsesflow op på udvalgte enheder.

Hvad er ITSM?

IT Service Management omtales ofte med forkortelsen ITSM, og er et begreb, som stammer fra frameworket Information Technology Infrastructure Library (ITIL).

ITSM bruges af en it-udbyder til at understøtte leverancer af It-services til egen organisation eller til kunder. IT Service Management er styret af strategiske overvejelser med henblik på at understøtte forretningens eller kundernes behov bedst muligt.

Med ITIL framework og en proces-styret tilgang kan it-udbyderen kontinuerligt forbedre sig og sikre stabile og værdiskabende It-services.

It Service Management omfatter at lave design, planlægning, leverance, drift og support af virksomhedens It-services. Disse It-services leveres med med en kombination af teknik, proces og menneskelige ressourcer (People-Proces-Product).

På det operationelle niveau udføres IT Service Management typisk ved hjælp af et ITSM system. Vi har valgt at bruge Nilex Service Platform, som er en moderne webbaseret ITSM løsning.
Grafisk visning af ITIL cirklen.
Hvad er ITSM - Nilex Service Platform

Læs om Nilex Service Platform funktioner her

 
Nilex sagsstyring ikon
Nilex Self Service Portal ikon
Nilex Knowledge Base ikon
Nilex Service Katalog ikon
Nilex Mobile App ikon
Nilex rapporter ikon
 
Nilex Dashboard ikon
Nilex Survey ikon
Nilex SLA ikon
Nilex Asset Management ikon
Nilex Social Media Management ikon
Nilex aktivitetsstyring ikon